I am a Welsh illustrator living and working in the foothills of Snowdonia.

I have a love of decorative surfaces, patterns and colours coming from a background in textiles and print design. I would describe my style as fun, child friendly and with almost always a sense of narrative.

When I’m not illustrating I’m usually found hiking in the North Wales countryside, planning my next trip abroad, singing, or baking.

Chances are, I would love to work with you so if you have an idea you would like to bring to life feel free to get in touch.

Rwyf yn ddarlunydd Cymreig sy’n byw a gweithio yn nhroedfryniau Eryri.

Mae gen i gariad tuag at patrymau addurniadol a lliwiau sy’n dod o gefndir mewn tecstilau a dylunio print. Byddwn yn disgrifio fy steil fel hwyl, addas i blant a bron bob amser gyda ymdeimlad o naratif.

Pan nid wyf yn darlunio rwyf wrth fy modd yn heicio yng nghefn gwlad Gogledd Cymru, cynllunio fy nhaith nesaf dramor, canu, neu phobi.

Tebygolrwydd yw, byddwn wrth fy modd gweithio gyda chi, felly os oes gennych syniad yr hoffech ddod i fywyd croeso i chi gysylltu gydaf.